Generosity of NET|ENT
Generosity of NET|ENT Generosity of NET|ENT

1. Šis Uniclub Casino pasiūlymas galioja naujiems ir esamiems lošėjams, atliekantiems įmoką į savo lošėjo lošimų sąskaitą. Pasiūlymu pasinaudoti galima vieną kartą.

2. Akcijoje gali dalyvauti lošėjai ne jaunesni nei 21 metų amžiaus. 

3. Lošėjui bus suteikiama 120% premija įmokai. Maksimali suteikiamos premijos suma – 60 € (pvz., atlikus 10 € įmoką, bus suteikiama 12 € premija). Minimalus įmokos dydis premijos gavimui yra 10 €. Premijos kodas DOSNUMAS turi būti panaudotas įmokos atlikimo metu jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub Casino svetainėje.

4. Premijos suma ir atliktos įmokos suma bus pervesta į Jūsų premijos lošimų sąskaitą iš karto, kai bus gauta įmoka ir kai Uniclub Casino lošimų platformoje bus patvirtintas įvestas premijos kodas. 

5. Gautos premijos ir minimalios įmokos dydžio suma turi būti peržaista 18 kartų (pvz.: gautos premijos (12 €) ir atliktos įmokos (10 €) suma 22 € x 18 = 396 €) NET|ENT lošimo automatais, iki kol lošėjo premijos lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (atliktos įmokos suma, gauta premija bei laimėjimai, gauti vykdant premijos sąlygas) galės būti išmokamos ar panaudojamos lošiant kitus Uniclub Casino esančius lošimus. Statymo reikalavimo vykdymo eigą galite stebėti per Mano paskyra -> Premijos.

6. Premijos sąlygų vykdyme neįskaitoma šios lošimų kategorijos: LIVE GAMES lošimai (7 iš 42, 5 iš 72, 6 iš 60, Pokeris, Bakara, Karas, Laimės Ratas, Kauliukai, Kauliukų dvikova, Greitasis 7, 6+ Pokeris) EGT, ISOFTBET, PLAYSON, PRAGMATICPLAY, WAZDAN, QUICKSPIN, SYNOT, TOM HORN, HABANERO, NYX GAMING (išskyrus žaidimą 1 Can 2 Can) tiekėjų lošimo automatai ir visi stalo lošimai.

7. Lošėjas vieno statymo metu gali statyti ne daugiau kaip 3 € iki kol bus įvykdytos premijos sąlygos.

8. Premijos sąlygos pradedamos vykdyti tik po to, kai premija pervedama į lošėjo premijos lošimų sąskaitą.

9. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo įmokos ir gautų laimėjimų, o tik tada iš premijos pinigų ir gautų laimėjimų.

10. Tuo atveju, kai atlikus atitinkamo dydžio įmoką, premija nesuteikiama automatiškai, prieš atlikdami statymus būtinai susisiekite su mumis ir klientų aptarnavimo specialistas suteiks premiją rankiniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju atlikus bent vieną statymą mūsų sistema nebeleis suteikti premijos rankiniu būdu.

11. Visi statymai yra atliekami iš lošėjo premijos lošimų sąskaitos.

12. Premija galima pasinaudoti padengiant iki 99,9% įmokos, skirtos statymams atlikti, t. y. lošėjas atlikdamas statymą privalo panaudoti ir savo pinigines lėšas.

13. Lošėjas turi teisę atsisakyti jam suteiktos premijos per Mano paskyra -> Premijos.

14. Jei lošėjas nusprendžia atsisakyti šios premijos, jis taip pat praranda visus laimėjimus, gautus vykdant premijos sąlygas. Atšauktos premijos ir laimėjimai negali būti grąžinti į lošėjo lošimų sąskaitą.

15. Jei po premijos gavimo 7 dienas laikotarpyje premijos sąlygos nėra įvykdomos, premija ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant premijos sąlygas, automatiškai anuliuojami.

16. Uniclub Casino pasilieka teisę anuliuoti premiją, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą, atliktą naudojantis premija, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia premijos sąlygas ir nuostatas. Taip pat Uniclub Casino turi teisę apmokestinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus. Visi Uniclub Casino pasiūlymai skirti lošėjų pramogai ir Uniclub Casino turi teisę savo nuožiūra skirti apribojimus asmenims, kurie nori pasinaudoti šiuo pasiūlymu.

17. Lošėjui vengiant vykdyti premijos sąlygas Uniclub Casino pasilieka teisę anuliuoti premiją ir (ar) laimėjimus, gautus vykdant jos sąlygas.

18. Kazino sukimus gali gauti tik lošėjai, atlikę pinigų įmoką į savo lošimų sąskaitą, turėję joje aktyvių lėšų ir įvykdę prieš tai surašytas premijos sąlygas (įvykdžius premijos apyvartos reikalavimus arba išnaudojus premijos lošimų sąskaitoje ęsančias lėšas). Atsisakius premijos arba pasibaigus premijos galiojimo laikui, nemokami sukimai nebus suteikti.

19. Visi pasiūlymo sąlygas įvykdę lošėjai gaus iki 99% nuolaidą 30 sukimų, kurie bus pervesti į lošėjo premijos lošimų sąskaitą.

20. Kazino sukimai bus suteikti kazino žaidime DEAD OR ALIVE 2 ir gali būti panaudoti tik jame, vieno sukimo vertė – 0,09 €.

21. Kazino sukimų kodas SPINS30 turi būti panaudotas (praėjus bent 10 minučių po premijos panaudojimo) jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub Casino svetainėje.

22. Kazino sukimai turi būti panaudoti per 48 valandas nuo jų suteikimo akimirkos. Nepanaudoti sukimai ir gauti laimėjimai anuliuojami.

23. Laimėjimai, gauti pasinaudojus suteikta kazino sukimų premija, taip pat privalo būti peržaisti 1 kartą NET|ENT lošimo automatuose, lošėjo premijos lošimų sąskaitoje esančiomis lėšomis (pvz.: Jei lošėjas, panaudojęs nuolaidą laimėjo 10 €, tai lošėjui reikės peržaisti 10 € x 1 = 10 €). Kol ši sąlyga nėra įvykdoma, laimėjimai nėra įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą.

24. Vykdant premijos peržaidimo sąlygas, maksimalus statymo dydis negali viršyti 3 € sumos.

25. Jei po laimėjimų, gautų pasinaudojus suteikta kazino sukimų premija, 48 valandų laikotarpyje premijos sąlygos nėra įvykdomos, premija ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant premijos sąlygas, automatiškai anuliuojami.

26. Uniclub Casino pasilieka teisę bet kuriam lošėjui ar lošėjų grupei neleisti pasinaudoti pasiūlymu.

27. Premijos suteikimo pasiūlymas galioja iki 2020 metų liepos 07 dienos (imtinai).

28. Uniclub Casino pasilieka teisę savo nuožiūra keisti premijos sąlygas.

29. Esant taisyklių ir sąlygų netikslumams, tikrinkite Lietuvišką Uniclub Casino svetainės versiją kaip pirminę versiją.

30. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis premija, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.